Valberedning

Valberedningens uppgift är att till föreningens årsmöte ta fram namn på kandidater som kan och vill sitta i föreningens styrelse. Ett uppdrag som är oerhört viktigt då styrelsen har föreningsmedlemmarnas mandat att leda och driva föreningen.

Sammankallande
Åsa Otterbjörk

Ledamöter
Johanna Olsson och Carina Hjortling.

Är du intresserad av ett styrelseuppdrag i Friskis&Svettis Järfälla? 

Valberedningen tar gärna emot tips och råd för styrelseledamöter. Är du intresserad eller känner du någon som har rätt känsla, energi och kunskap för att föra föreningen framåt? Haffa någon från valberedningen i våra lokaler eller skicka ett mail med motivering till: valberedning@friskissvettisjarfalla.sevalet