Årsmöten 

Friskis&Svettis Järfälla är en ideell medlemsförening. Det innebär att du som medlem har rätten och möjligheten att påverka vad som händer i föreningen, något du gör genom att lämna in motioner och delta på årsmötet.

Föreningens årsmöte äger rum en gång per år där föreningens alla medlemmar är välkomna. På mötet går styrelsen igenom inkomna motioner, alltså förslag eller åsikter om föreningens framtid. Här utses även föreningens styrelse, som medlemmarna vill ska leda föreningens arbete under verksamhetsåret.

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 äger rum onsdagen den 21 mars kl 18.30 i Friskiskällan. Här kommer du snart att hitta alla dokument som berör årsmötet 2018, just nu är dom ifrån 2017. Varmt välkommen!

Motioner

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag på vad du vill att föreningen ska göra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om styrelsens förslag (propositioner), medlemmars förslag (motioner) och medlemsavgift samt välja styrelse, revisorer och valberedning. Läs mer här om hur du skriver en motion >>årsmöte1