Medlemsförsäkring

Som medlem i IF Friskis&Svettis Järfälla är du olycksfallsförsäkrad hos oss. Här nedan kan du läsa mer om vad försäkringen innebär

Alla medlemmar och funktionärer i Friskis&Svettis Järfälla är försäkrade. Även de som är hos oss tillfälligt, till exempel engångstränare, är på barnpassning eller besökare, omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller också för direkt resa till och från träningen

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte, även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott.

Ersättning för invaliditet är högst fem basbelopp.

Vad gör du om du råkar ut för en olycksfallsskada?
Fyll i blanketten skadeanmälan och sänd den till angiven adress. Du kan också hämta ut blanketten i någon av våra receptioner. Här kan du läsa om Friskis&Svettis olycksfallsförsäkring och dess villkor. 

Vill du fråga oss i föreningen om något rörande skada eller försäkring vänligen kontakta Susanne Hallin, Lokal- och säkerhetsansvarig, susanne.h@friskissvettisjarfalla.se