Medlemsvillkor

När du köper ett träningskort hos Friskis&Svettis Järfälla löser du samtidigt medlemskap i föreningen. Medlemskap och träningskort är alltid personligt. För medlemskapet gäller föreningens aktuella stadgar samt ett antal villkor, riktlinjer, policys och andra saker som är bra att känna till.

Medlemskap

IF Friskis&Svettis Järfälla är en medlemsförening och för att köpa ett träningskort hos oss måste du vara medlem. Medlemskapet är personligt och gäller per kalenderår och kan därför inte överlåtas 

Medlemsförsäkring

När du tränar hos oss eller vistas i våra lokaler är du olycksfallsförsäkrad via Svedea. På vår hemsida http://jarfalla.friskissvettis.se/ kan du läsa om vår olycksfallsförsäkring och dess villkor. 

Träningskort

Ditt träningskort är personligt och får bara användas av dig. Kortet ska alltid tas med till anläggningen vid träning. Borttappat eller glömt kort ersätts för 50 kronor. Inget kort, ingen träning.

Återköp av kort

Vi återköper inte träningskort. Träningskort köpta via vår hemsida har en ångerfrist på 14 dagar enligt distansavtalslagen. Om du ångrar ditt köp, vänligen kontakta oss på info@friskissvettisjarfalla.se

Frysning av kort

Frysning av kort gäller enbart vid skada eller sjukdom. För att detta ska kunna genomföras krävs det att du visar upp ett giltigt läkarintyg på att du inte kan träna.

Överlåtelse av kort

Träningskort kan överlåtas max en gång per kort och år. Överlåtelse av träningskort kostar 200 kronor. Kort via autogiro måste vara fullbetalt innan en överlåtelse är möjlig. Kort köpt via arbetsgivare kan inte överlåtas på grund av skatterättsliga regler.

Avstängning

Vid olämpligt uppträdande som exempelvis doping, stölder, aggressivt uppträdande och/eller hot mot medlemmar, funktionärer och personal kan medlem stängas av och träningskort dras in.

Dopingsfri verksamhet

Friskis har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassad preparat. Därför arbetar vi förebyggande mot anabola steroider och för en naturlig hälsosam träning. Oanmälda dopinkontroller från Riksidrottsförbundet sker flera gånger om året. Den som nekar eller testar postivt stängs av från all vår  träning under minst två år. Läs mer på vår hemsida eller http://www.rf.se/antidoping

Fotopolicy

Du får gärna fotografera dig själv och din träning hos oss. Däremot får du inte fotografera andra medlemmar utan deras tillåtelse. Så, fota gärna dig själv, men inte andra.

F&S Järfälla är din förening

Självklart byter du till rena inneskor och undviker stark parfym. Du plockar undan efter dig och visar hänsyn till såväl medlemmar som funktionärer. Friskis&Svettis Järfälla är din förening och för alla.

Som medlem i föreningen har du tillgång till olika medlemsförmåner (läs gärna mer på vår hemsida http://jarfalla.friskissvettis.se/ )och du tränar, i mån av plats till ett rabatterat pris i övriga F&S –föreningar.

Stöld och förlust

Friskis&Svettis Järfälla ansvara inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller för skador på medlemmars tillhörigheter.

Medlemsstadgar

Förutom vad som anges i detta medlemsavtal är du skyldig att följa föreningens stadgar. Friskis&Svettis Järfälla har rätt att avslå ansökan om medlemskap eller utesluta medlem vid utebliven betalning eller om inte anläggningens ordningsregler följs. I fall av regelbrott tex, utlåning av medlemskort sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av innestående tid eller förskottsbetalda avgifter.

Träning

Friskis&Svettis Järfälla förbehåller sig rätten att ändra schemalagd träning samt öppettider. 

Lokaler

Friskis&Svettis Järfälla har rätt att vidtaga förändringar i lokalerna eller
beträffande utrustning samt stänga helt eller stänga av vissa delar av träningsverksamheten för renovering eller underhåll.

Behandling av personuppgifter 

 1. Medlemskapet i IF Friskis&Svettis Järfälla innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja föreningens förpliktelser mot dig.
 2. De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:
  a)  administration av medlemskapet;
  b)  tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
  c)  för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten; och
  d)  för att kunna genomföra medlemsundersökningar
 3. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsedatum/personnummer, foto, användarnamn, bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning (träningsstatistik).
 4. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i IF Friskis&Svettis Järfälla samt max två år därefter.
 5. Du kan återkalla ditt samtycke till sådan behandling som inte är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla detta avtal, men detta kan innebära att du inte kan utnyttja ditt träningskort helt eller delvis.
 6. Den som är Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen är Verksamhetschefen.
 7. Uppgifterna lämnas inte ut till annan tredje part än Friskis&Svettis Riks, annan Friskis-förening eller Riksidrottsförbundet.
 8. För det fall att du är yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare ge sitt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att underteckna detta medlemsavtal. 
 9. Ytterligare information återfinner du i vår policy för behandling av personuppgifter som finns här på vår hemsida. (se i spalten - eller länk här -->>)

 

F&S Järfälla stadgar

Läs de fullständiga stadgarna här