Motionera mera

Årsmötet äger rum onsdag den 21 mars kl 18.30 i Friskiskällan och är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela Friskis Järfällas verksamhet. 

På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de i styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar. Alla medlemmar har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid.